فارسی English


Syrian Electronic Army leaks Haaretz.co.il Employees and Ministry of Transport of Israel Emails and Passwords

Syrian Electronic Army leaks Haaretz.co.il Employees and Ministry of Transport of Israel Emails and Passwords

Breach, Contact information, personal information (Category)

DocumentDetails

Released At
2013/03/01
Document Date
2013/03/01
By
Syrian Electronic Army
Tags
Haaretz, Ministry of Transportation, Syrian Electronic Army
Related Countries
Israel
Source
Syrian Electronic Army
URL
http://www.wikileak.ir/en/leaks/15
Referring URL(s)
1  http://syrian-es.org/article.php?id=1891&lang=en
2  http://syrian-es.org/leaks/HaaretzAndMot/HaaretzAndMotEmailsandPasswords
3  http://pastebin.com/EmRyKFRE
Visited
17,932 (Times)

Attachment    Download

File Name
SE-Syria.tar.bz2
Size
1.34 KB
Mime Type
application/x-bzip
Sha1
681975ed280434e6a08af8ffa53b2ba63dde5ac3
Md5
d484e2d1fd74573e98ab4afcd100e877

--- Syrian Electronic Army ----
fb.com/SEA.P.197
twitter.com/Official_SEA
More of Haaretz.co.il Employees Emails and Passwords
Webmail : https://mail.haaretz.co.il/
Pic of Haaretz Mail System : http://syrian-es.org/leaks/Haaretz/haaretzmailsystem.jpg
+------------------------------+-----------------------+------------------------- ----+
| Username           | Password      |   Email           |
+------------------------------+---------------------+--------------------------------+
| marc.yadan          | Rachel37      | marc.yadan@haaretz.co.il    |
| Keren            | haaretz       | Keren@haaretz.co.il      |
| itzike            | Qq1111       |  itzike@haaretz.co.il    |
| amnon.gozlan         | Az1234       |  amnon.gozlan@haaretz.co.il |
| avnern            | Halva4       |  avnern@haaretz.co.il    | 
| orlykl            | Morr1913      |  orlykl@haaretz.co.il    |
| yehuda.bazar         | Huxh17       |  yehuda.bazar@haaretz.co.il |
| Noa.limone          | Nl2345       |  Noa.limone@haaretz.co.il  |
| giladek           | June1945      |  giladek@haaretz.co.il    |
| shahar.rotberger       | Sr4321       | shahar.rotberger@haaretz.co.il|
| dapfna.ben-sinuor      | Wsx246       | dapfna.ben-sinuor@haaretz.co.il|
| yossef.kalif         | Yy341527      |  yossef.kalif@haaretz.co.il |
| miri.lehmann         | Ml1313       |  miri.lehmann@haaretz.co.il |
| ram.lavi           | Mimo11       |  ram.lavi@haaretz.co.il   |
| elaa             | Ea2012       |  elaa@haaretz.co.il     |
| shania            | halom123      |  shania@haaretz.co.il    |
| avishag           | Aa2709       |  avishag@haaretz.co.il    |
| ami.tamir          | Hh4321       |  ami.tamir@haaretz.co.il   |
| orenh            | Rambo437      |  orenh@haaretz.co.il     |
| limor.levy          | 221275.com     |  limor.levy@haaretz.co.il  |
| sivanml           | Sb1981       |  sivanml@haaretz.co.il    |
| efrat.livny         | Ff2012       |  efrat.livny@haaretz.co.il  |
| shulaa            | Snsz3000      |  shulaa@haaretz.co.il    |
|Dikla.rosenberg        | Dd2012       |  Dikla.rosenberg@haaretz.co.il|
---------------------------------------------------------------------------------------
Ministry of Transport of Israel Emails and Passwords
Webmail : https://outlook.mot.gov.il/owa/ or https://owa2010.mot.gov.il/owa/
Pic of "Israel" MOT Mail system : 
http://syrian-es.org/leaks/HaaretzAndMot/MOTmailsystem.jpg
+------------------------------+-----------------------+------------------------- ----+
| Username           | Password      |   Email           |
+------------------------------+---------------------+--------------------------------+
| wasseemy           | w0506212906     |  wasseemy@mot.gov.il     |
| levinb            | borisl13      |  levinb@mot.gov.il      |
| kleiny            | 218457       |  kleiny@mot.gov.il      |
| novikovv           | 963258       |  novikovv@mot.gov.il     |
| arnong            | 147258       |  arnong@mot.gov.il      |
| zverini           | 698741       |  zverini@mot.gov.il     |
| bitonm            | hangtk017      |  bitonm@mot.gov.il      |
| gills            | 258369       |  gills@mot.gov.il      |
| faktorj           | gafni78       |  faktorj@mot.gov.il     |
| adawye            | 258258       |  adawye@mot.gov.il      |
| dviro            | omri666       |  dviro@mot.gov.il      |
| kletshn           | 951753       |  kletshn@mot.gov.il     |
| avik             | 190485       |  avik@mot.gov.il       |
| kolmany           | illit2013      |  kolmany@mot.gov.il     |
---------------------------------------------------------------------------------------
All Ministry of Transport of Israel Employees Names - Emails - Phone 
numbers : http://pastebin.com/EmRyKFRE
To be continued
Syrian Electronic Army ... Nation ... Honor ... Loyalty
Go Top
Feedback